เทคนิคการเลือกโบรกเกอร์ประกันภัย ราคาดี มีมาตรฐานไม่โดนหลอก

โบรกเกอร์ได้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตประกันวินาศภัยและรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์ โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ เป็นกลุ่มนายหน้าที่ช่วยติดต่อประสานงานกับทางบริษัทประกันภัย แทนเรา