สหมงคลประกันภัยดีไหม ประวัติเส้นทางการเติบโตกว่า 70 ปี และผลิตภัณฑ์ความคุ้มครอง

สหมงคลประกันภัยดีไหม สวัสดีครับเพื่อน ๆ หากนึกถึงสุขภาพก็ต้องนึกถึงประกันชีวิต แต่ถ้าเกิดอยากได้ความคุ้มครองรถยนต์ แบบที่นอกเหนือจาก พรบ รถยนต์ ( ประกันรถยนต์ภาคบังคับ ) ก็เพราะว่ามันไม่ได้คุ้มครองตัวทรัพย์สิน แต่คุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ดังนั้น ถ้าเกิดรถยนต์ของเพื่อน ๆ เกิดชนแล้วไม่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อน ๆ ก็ต้องควักเงินจ่ายซ่อมเองถ้าเกิดเป็นฝ่ายผิด

Read more

Top Car Insurance Companies & of Insurance Claims and Settlements 2017

The most ideal approach to stay ensured against auto theft, inferno and other car disasters is to have your vehicle safeguarded by one of the top accident coverage organizations in your general vicinity. These organizations have served a huge number of customers and have made notoriety as dependable auto protection agencies. They have earned the admiration of contenders and industry accomplices. Picking a top insurance agency without a doubt has its favorable circumstances. Their rates may not be the most minimal in the business sector –but they more than compensate for the few hundred additional dollars you’ll pay for excellent service.

Read more

How important is a Car Insurance 2017 ?

How important is a Car Insurance?

For most new drivers, car insurance looks more like a pain than a benefit/blessing to them. In the past, there wasn’t much necessity to insure your car again theft as there were little to no robbery cases. However, nowadays, a lot of stolen car cases have been reported and this has caused a lot of both mental and psychological problems to those that falls victim of this incidence. Most of the victims are those that have saved a lot to get the car; they are those that use part of their pensions to purchase the car or other hard means of procuring this car.

Read more

Compare Auto Insurance Quotes Free 2017

Most of us would like to save as much money as we can when buying things, especially when we make big and important purchases such as buying cars or buying auto insurance. Buying a new or used car requires you to have insurance for that car and that is in your favor because if you drive a vehicle without insurance, you may end up paying a lot of money if you encounter an accident or mishap with your car.

Read more