นายหน้าประกันภัย คืออะไร ??

นายหน้าประกันภัย คืออะไร?

หลายคนอยากรู้ว่าเกี่ยวกับคำว่า นายหน้า ว่าคืออะไร นายหน้า คือ บุคคลที่ชี้ชิ่งทางการจัดการให้บุคคลทั้งสองฝ่ายได้เข้าทำสัญญา อาทิเช่น สัญญาจำนองที่ดิน เป็นต้น สำหรับคำว่า นายหน้า ประกันภัย คือ คนกลางระหว่าง ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัย จะเป็นผู้ที่ชี้ช่องทาง ที่หาตัวเลือกให้การประกันภัยที่ดี ให้กับลูกค้า ทั้งยังเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยปัยหาที่เกิดขึ้นหรทอเข้าใจผิด ระหว่าง บริษัท ประกันภัย หรือ ลูกค้า

ปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ จะส่งผลให้ใครหลายคนไม่มีเวลาไปทำ ประกันภัย ทำให้เกิดนายหน้าประกันภัยขึ้นมา เพื่อความสะดวกสบาย ของคุณลูกค้ามากขึ้น ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการเปรียบเทียบเบี้ย ประกันภัย กับริษัทประกันอื่นๆ อีกด้วย และนอกจากนี้สามารถที่จะได้ของแถมมากมาย หรือ สิทธิพิเศษต่างๆ อีกด้วย แต่ละที่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ อาทิเช่น รถระหว่างซ่อม ค่าแท็กซี่ระหว่างซ้อม อีกทั้งเวลาที่เกิดเหตุทางโบรกเกอร์สามารถที่คอยช่วยเหลือติดต่อประสานงานและให้คำแนะนำเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

ฉะนั้นแล้ว การทำประกันภัยกับโบรกเกอร์ เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และ เนื่องจากมีข้อดีในเรื่องของความสะดวก สบาย สิทธิพิเศษต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า การทำประกันกับโบรกเกอร์สามารถที่จะผ่อนชำระ ได้อีกด้วย สามารถที่จะแบ่งภาระ ได้อีกด้วย การทำ ประกันภัย เป็นเรื่องที่ง่าย มีความสะดวกสบาย เนื่องจากไม่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงินเยอะๆ ในครั้งเดียว อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *