ประกันภัยรถยนต์ แบบภาคบังคับและภาคสมัครใจ ต่างกันอย่างไร

ประกันภัยรถยนต์

สำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่หัดขับรถและทำใบขับขี่ได้ไม่นาน นอกจากในเรื่องกฎหมายในการขับขี่ที่คุณจะต้องทำความเข้าใจแล้ว การทำ ประกันภัยรถยนต์ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้น บทความนี้เราจะพาคุณมาทำความเข้าใจในเรื่อง “ประเภทของประกันรถยนต์” ซึ่งมีทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ อธิบายได้ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

สำหรับประกับภาคบังคับนั้น คือ การทำประกันรถยนต์โดยที่ทางกฎหมายนั้นได้กำหนดให้ผู้ที่ครอบครองยานพาหนะอย่างรถยนต์ จะต้องทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง รวมถึงผู้ที่เป็นคู่กรณีก็จะได้รับการประกันและคุ้มครองเช่นเดียวกัน โดยประกันภาคบังคับนั้นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ที่มีรถในครอบครองนั้นจะต้องดำเนินการต่ออายุในทุก ๆ 5 ปี โดยคุณสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือไม่เกิน 90 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ความหมายและความสำคัญของ พรบ รถยนต์ คืออะไร สำคัญอย่างไรกับเจ้าของรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การทำประกันภาคสมัครใจ คือ การทำประกันที่ผู้ครอบครองรถยนต์ต้องการที่จะทำด้วยตนเอง โดยปราศจากการบังคับด้วยกฎหมาย คุณสามารถที่จะทำประกันภัยภาคสมัครใจได้ด้วยการติดต่อบริษัทประกันภัยหรือธนาคารที่ให้บริการประกันภัย จัดแบ่งเป็นลำดับชั้นของประกันตามความคุ้มครอง คือ ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 บางที่จะมีชั้น 2+ และชั้น 3+ ซึ่งจะเพิ่มเติมความคุ้มครองหรือให้ความคุ้มครองที่แตกต่างออกไป คุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันตามที่บริษัทและรูปแบบประกันกำหนด เพื่อความคุ้มครองที่ต้องการ

ในการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุณจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนในเรื่องการจ่ายเบี้ยประกันและเงินชดเชยหรือความคุ้มครองที่ได้ ก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันกับบริษัทประกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่คุณได้ลงทุนไปด้วย สำหรับมือใหม่ คุณควรที่จะหาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำประกันก่อน เมื่อแน่ใจว่าทำประกันแล้วจะได้รับความคุ้มครองและคุ้มค่ากับเงินเบี้ยที่จ่ายไป คุณก็สามารถเลือกบริษัทที่ใช่ แล้วทำประกันได้ตามความสมัครใจของคุณ

ประกันภัยรถยนต์ นั้นมีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ ประกันที่ทางกฎหมายบังคับให้ผู้ที่มีรถยนต์ทุกคนต้องทำเพื่อความคุ้มครองทางร่างกายและทรัพย์สินของตนเองรวมถึงผู้ที่เป็นคู่กรณี ผู้ประสบอุบัติเหตุ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ก็คือ ประกันที่ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์มีความต้องการทำประกันเพิ่มเติมจากประกันที่ทางกฎหมายบังคับให้ทำ เพื่อเพิ่มเติมความคุ้มครองในอุบัติเหตุกรณีต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีรถยนต์สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างสบายใจมากขึ้นด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.easyinsure.co.th/news/?p=4836

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *